ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ І РОЗВИТКУ СПАДКОВОГО ПРАВА

  Михайло Коробов (Харків, Україна) |    Скачать статью

Уявлення про суть спадкування, що проникло в сучасне міжнародне спадкове право , значною мірою зобов’язане своєю розробкою римському праву, адже саме воно вперше сформулювало та послідовно утверджувало думку про універсальний характер спадкового наступництва. Однак ідея спадкування як універсального наступництва виникла у римському праві не одразу, а впродовж тривалого процесу історичного розвитку.