ВЗАЄМОДІЯ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ І ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

  Катерина Гіріна, Юлія Деркач (Харків, Україна) |    Скачать статью

Місцеве самоврядування в Україні—це правотериторіальної громади— жителів села чи добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища та міста—самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України. Місцеве самоврядування —це форма публічної влади, що реалізується специфічними суб'єктами—територіальними колективами і сформованими ними органами, має особливий об'єкт—питання місцевого значення, та здійснюється на основі використання окремого виду публічної власності—комунальної (муніципальної).