ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ЛІДЕРСТВА В НАУКОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ

  Лідія Кузьміна (Харків, Україна) |    Скачать статью

Формування інформаційного суспільства та утвердження демократії в Україні потребують корінної зміни освітньої парадигми. У Законі України «Про освіту» (2017 р.) наголошується, що її метою є всебічний розвиток особистості як найвищої цінності суспільства, інтелектуальних і творчих здібностей, формування необхідних для успішної самореалізації компетентностей, виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору [3]. Виходячи з визначеної мети, можна стверджувати, що вектор сучасної освіти спрямований не тільки на формування в молоді необхідних з точки зору соціального замовлення компетентностей, а й виховання лідерських якостей, що дозволять особистості самовдосконалюватися протягом життя, реалізувати свої таланти, зберігати активну життєву позицію.