ЖАСЫРЫН ЖАРНАМА: ҚАЗАҚ КИНОСЫНДАҒЫ ЖАҢА ҮРДІС

  Санат Шакиева (Алматы қ., Қазақстан) |    Скачать статью

Жасырын жарнама деген мағынаны білдіретін Product Рlacement термині маркетингтің бір бөлшегі ретінде қалыптасып, кино, интернет, бұқаралық ақпарат құралдарының қызметіне толықтай енді. Мұның тарихы Америка Құрама Штаттарынан басталады. Тұтынушылардың әрекетін басқару ретінде туындаған Product Рlacement киностудияда қалыптасты.