Психологія праці

  Леся Ільчишин (Дрогобич, Україна) |    Скачать статью

Психологія праці, як галузь прикладної психології, що вивчає психологічні аспекти і закономірності трудової діяльності людини, почала формуватися у зв’язку із зростанням виробничої сфери, появою нового виду трудової діяльності і нових професій, а також із змінами вимог до людини. Психологія праці тісно пов’язана з початком наукової організації праці.