КОМУНІКАЦІЙНЕ ПІДҐРУНТЯ ПОНЯТТЯ «РЕКЛАМНИЙ РАДІОДИСКУРС»

  Наталія Ковтун (Черкаси, Україна) |    Скачать статью

Нині актуальною проблемою в галузі соціальних комунікацій є дискурсивний аналіз текстів мас-медіа та вивчення різних типів комунікативних дискурсів. Пріоритетним напрямом дослідження є комунікаційно-дискурсивні підходи й у галузі реклами.