ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ЧИТАННЯ АВТЕНТИЧНИХ ТЕКСТІВ МАЙБУТНІМИ МЕНЕДЖЕРАМИ

  Олена Крекотень (Суми, Україна)  |    Скачать статью

Розв’язання сучасних завдань підготовки висококваліфікованих менеджерів у немовних вищих навчальних закладах зумовлює необхідність пошуку найбільш ефективних форм організації навчально-пізнавальної діяльності.