ҚОҒАМДАҒЫ ҚАРТТАР ПСИХОЛОГИЯСЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

  Жамила Дүйсенова (Түркістан қ., Қазақстан) |    Скачать статью

Қоғамның ізгілігі – ба¬ла¬лар мен қарттарға жасалған қамқорлықпен бағаланатыны бұлжымас ақиқат. Бұл тұрғыда еліміздегі қариялар мәселесіне тоқталар болсақ, қарттар мен мүгедектер, қорғаушысы жоқ кембағалдар жал¬пы зей¬нет¬кер¬лер жайы Президентіміздің дәстүрлі халыққа Жол¬да¬у¬ын¬да на¬зар¬дан тыс қалған емес.