ПРО ДЕЯКІ УМОВИ УСПІШНОСТІ ОСВІТНЬОЇ РЕФОРМИ

  Алла Василюк (Київ, Україна)  |    Скачать статью

Виклики цивілізації, зокрема, згадувані у доповідях Римського Клубу і ЮНЕСКО, ставлять особливі завдання перед усіма системами освіти. Вони вказують на шанси небувалого розвитку особистості та різних соціальних груп, застосування нових інформаційних технологій в освіті, можливість радикального збільшення ефективності навчання. Одночасно сучасна цивілізація спричинює багато екзистенційних, демографічних, екологічних та моральних загроз. Уникнення цих небезпек і якнайкраще використання нових шансів є важливими завданнями для освітніх систем багатьох країн.