СУТНІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ УПРАВЛІНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ СУЧАСНОГО ФАХІВЦЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ТА ПРИНЦИПИ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ В СФЕРІ СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ

  Марія Пірен (Чернівці, Україна) |    Скачать статью

З’ясування сутнісних характеристик управлінської культури для сучасного фахівця соціальної роботи вимагає осмислення сутностей та уточнення взаємозв’язку між ключовими науковими категоріями – соціальна робота, публічність, управління, менеджмент, соціальний працівник, соціальна відповідальність, децентралізація, регіоналізація тощо.