РОЛЬ СПОРТИВНО-МАСОВОЇ РОБОТИ У ФОРМУВАННІ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧИХ КОМПЕТЕНЦІЙ СТУДЕНТІВ

  Тетяна Лісовенко (Богуслав, Київська область) |    Скачать статью

Збереження й відновлення здоров’я студентів- невід’ємна складова освітнього процесу:обґрунтування необхідності впровадження здоров’язберігаючих технологій у навчання;важливість правильного режиму студента;система здоров’язберігаючих технологій. Питання збереження здоров’я було, є й буде актуальним завжди. Життя доводить, що освіта й здоров’явзаємо пов’язані, саме тому ми повинні переорієнтуватися з лікування на профілактику, аби забезпечити підтримку й захист власного організму.