ICHKI URINUVCHI AYLANALARDAGI BA’ZI METRIK MUNOSABATLAR

  Зебинисо Ашурова, Умидахон Жураева, Фаррух Турсунов (Узбекистан, Самарканд) |    Скачать статью

Biz ushbu maqolada ko`pchilikka noma`lum bo`lgan yangi va muhim geometrik teorema hamda ushbu teorema yordamida isbotlanadigan ba`zi masalalarga to`xtalamiz. Teorema. aylana hamda undagi ixtiyoriy va nuqtalar berilgan bo`lsin. aylana aylanaga ichki ravishda nuqtada urinadi. va lar aylanaga mos ravishda va nuqtalarda urinuvchi urinmalar bo`lsin.