ЩОДО ПИТАННЯ ПОДОЛАННЯ КОНКУРЕНЦІЇ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ НОРМ

  Анна Шептовицька (Харків, Україна) |    Скачать статью

У сучасному кримінальному законодавстві тема конкуренції та колізії кримінально-правових норм є актуальною в зв’язку з тим, що по-перше існує необхідність забезпечення внутрішньої єдності правових норм, їх збалансованості та узгодженості і по-друге науковцями та правниками наводяться спірні судження про правила подолання окремих видів конкуренції. Поряд із узгодженістю самих правових норм, зокрема норм кримінального закону, необхідно також узгоджено здійснювати їхню реалізацію. Особливу складність у реалізації кримінального закону викликають нетипові ситуації його застосування, однією з яких є конкуренція кримінально-правових норм.