ПЕРСПЕКТИВИ ТА ПІДГРУНТЯ ПРАВОВИХ ЧИННИКІВ ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО НАПРЯМКУ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

  Кирило Ігнатович (Харків, Україна) |    Скачать статью

Демократизація сучасних політичних і правових систем держав пострадянського простору спрямована на впровадження європейських стандартів розвитку громадянського суспільства, реформування механізму захисту прав і свобод людини і громадянина, вдосконалення та гуманізацію національного законодавства тощо… Як і країни світового співтовариства, держави пострадянського простору постійно змінюються, трансформуються, деякі «вириваються вперед», створюючи високорозвинені в соціально-економічному відношенні групи, для інших характерні низькі темпи розвитку. Світовий політичний процес розгортається в окремих країнах, на регіональному й глобальному рівнях як сукупна діяльність соціальних спільнот та інститутів, організацій і окремих осіб, що мають політичні цілі та безпосередньо впливають на формування громадянського суспільства, суб’єктами якого на світовій арені є народи, держави, суспільні рухи та організації. У силу цього політичний процес набуває власного змісту, специфічних рис та закономірностей розвитку.