РАДЯНСЬКИЙ ГЕНОЦИД КРИМСЬКИХ ТАТАР 1944 РОКУ

  Дмитро Левченко (Харків, Україна) |    Скачать статью

Депортаціякримських татар, розпочата 18 травня 1944 року, – один з найбільшихзлочиніврадянського режиму. Хочаще 1967 року парламент Радянського Союзу визнавнеобґрунтованимизвинуваченнявсіхкримських татар у співпраці з німцями, вони до самого краху імперії так і не отримали права повернутися на історичнубатьківщину. Навесні 1944 р.коли радянськавлада повернулась у Кримвонавідразувдалася до масовихрепресійпротикатегорійнаселення, яківиявилихоча б найменшунепокорусталінському режиму вперіодвійни. До числа «неблагонадійних» потрапилигромадяни, репресованіраніше за політичними мотивами, а такожпредставники «нелояльнихнародів».