ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ В КОМПЛЕКСНОМУ АНАЛІЗІ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

  Людмила Дедяєва, Аліна Алечка (Пирятин, Україна ) |    Скачать статью

життя країни. Особливу значимість дана проблема набуває в умовах ринкової економіки, коли мінливість і динамічність факторів навколишнього середовища досягають найбільш високого ступеня в порівнянні з періодами стабільного стану економічної системи. Високопрофесійна побудова економіко-математичних моделей фінансового стану підприємства є передумовою прийняття ефективних управлінських рішень та нормального функціонування підприємств. Тому розвиток теорії й практики економіко-математичного моделювання фінансового стану підприємства має в сучасних умовах винятково важливе значення. [2, с.6]