ПСИХОЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА НАСЛІДКІВ АВАРІЇ У ЧОРНОБИЛІ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ 30-РІЧНОГО ДОСВІДУ

  Наталія Шувар, Галина Закалик, Мар’яна Кіс (Львів, Україна) |    Скачать статью

Психоекологія (англ. psychoecology) – суміжний напрям психологічної та екологічної наук, предметом якого є психічне здоров’я людини і, в зв’язку з цим, поліпшення тієї частини середовища проживання, яка специфічна саме для людини (інформаційні потоки, психологічні травми, тощо). Психоекологія передбачає дослідження впливу навколишнього середовища і суспільства на особистість, стан розуму, поведінку, настрій і здоров’я людини, а також зв’язку між станом інтелекту та різноманітними екологічними факторами [9].