ПЛАНУВАННЯ КОНТЕНТУ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИХ РАДІОПРОГРАМ З ОГЛЯДУ НА ПОТРЕБИ АУДИТОРІЇ

  Ольга Хорошко (Черкаси, Україна) |    Скачать статью

Постановка наукової проблеми та її значення. Радіомовлення – органічний компонент медійного простору. З одного боку, радіо є виразником інтересів суспільства, виконує функцію громадського мовника, а з іншого ‒ постає в ролі передавача обробленої інформації, доносить новини до громадськості. Завдання радіо полягає в повідомленні всіх новин, за допомогою яких слухачі зможуть дізнатися про те, що відбувається у світі. При цьому необхідно брати до уваги той факт, що для споживача важливо, наскільки оригінальний, актуальний, гострий, «свіжий», несподіваний матеріал, чи нестандартно, яскраво, талановито він написаний.