ІНДИВІДУАЛЬНА ТРАЕКТОРІЯ НАВЧАННЯ СТУДЕНТА ЯК УМОВА ФОРМУВАННЯ МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ІНКЛЮЗИВНОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ

  Зоя Шевців (Рівне, Україна) |    Скачать статью

Реформування загальної середньої освіти в Україні на даному етапі здійснюється шляхом створення єдиної освітньої освіти – інклюзивної освіти. Інклюзивна освіта – це система освітніх послуг, що ґрунтується на принципі забезпечення основного права дітей на освіту та права навчатися за місцем проживання, що передбачає навчання дитини з особливими освітніми потребами в спеціально створених умовах загальноосвітнього закладу. Саме тому, актуальною проблемою є підготовка фахівця, котрий міг би виконувати квазіпрофесійну (соціально-педагогічну) діяльність в умовах інклюзивного освітнього простору. Зокрема формування у майбутнього вчителя початкових класів інклюзивної загальноосвітньої школи методичної компетентності.