ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

  Михайло Олійник (Луцьк, Україна) |    Скачать статью

Великий об’єм інформації, який постає перед сучасними людьми та швидкий темп життя вимагає від них вміння швидко приймати рішення, використовуючи при цьому пошукові методи та аналізуючи різні джерела. Враховуючи ці особливості, на відміну від традиційних форм та методик навчання у педагогічній практиці все частіше використовують інтерактивні методи.