КРИТЕРІЇ ЯКОСТІ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ВИХОВНОЇ СИСТЕМИ ВТНЗ

  Ольга Лучанінова (Дніпропетровськ, Україна) |    Скачать статью

Виховна система вищого технічного навчального закладу – це передусім школа культурного самовизначення й реалізації особистості, де повинні створюватися сприятливі умови для оволодіння кожним студентом базовою культурою, серцевиною якої становлять духовні цінності українського народу і світової цивілізації.