СУЧАСНІ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

  Ольга Комар (Умань, Україна) |    Скачать статью

На сьогоднішній день стрімко зростає інтерес до проблем етнопсихологічного характеру, які розглядають мову як відображення соціокультурної дійсності, що робить необхідним вивчення цілісної картини світу, присутньої в культурних традиціях, як свого, так і народу, мова якого вивчається.