ФРАНЦУЗ ВА ЎЗБЕК ФРАЗЕОЛОГИЗМЛАРИДА ЛИНГВО- МАДАНИЙ ХУСУСИЯТЛАР

  Р.У. Синдоров, У.С. Умирзаков (Самарқанд, Ўзбекистон) |    Скачать статью

Маълумки, фразеологизмлар семантикасидаги коннотатив маъно иккиламчи номинация жараёнида ҳосил бўлади ва улар муайян халқ, миллатнинг миллий менталитетини, дунёқарашини, оламни миллий тасаввурини ўзида ёрқин акс эттиради. Ва шу жиҳати билан улар миллий-маданий ахборотни қабул қилиш ва уни хотирада сақлашнинг муҳим, ҳам асосий манбалардан бири ҳисобланади.