АНАЛІЗ ВИРОБНИЧОЇ СИСТЕМИ ТА ФОРМУВАННЯ СКЛАДУ ВПЛИВАЮЧИХ ШКІДЛИВИХ І НЕБЕЗПЕЧНИХ ФАКТОРІВ

  Костянтин Ткачук, Віталій Калінчик (Київ, Україна)  |    Скачать статью

Загальні положення. Сучасні методи оцінки рівня впливу небезпечних і шкідливих виробничих факторів включають в арсенал своїх процедур і ін-струментів наступний їх набір: процедуру ідентифікації ризиків; методологію оцінки ризиків, що спирається на визначення рівнів шкідливого впливу фак-торів ризику і ступеня їх впливу на організм людини. Методологія оцінки ризиків спрямована на встановлення залежності «шкідливий вплив - результат», що виражається в кінцевому підсумку в визначенні шкідливого впливу на працівників певних професійних груп.