ПРОБЛЕМА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО АКТИВІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

  Наталія Смаглюк ( Київ, Україна) |    Скачать статью

Сучасний стан розвитку суспільства, оновлення усіх сфер його соціального та духовного життя, модернізація системи вищої освіти України передбачає якісно нову підготовку педагога XXI століття у галузі початкової освіти. Суспільна потреба в ініціативних, авторитетних, компетентних фахівцях, здатних до подальшого розвитку і самонавчання, духовного і професійного вдосконалення, актуалізує соціальне замовлення на підготовку педагогів, здатних застосувати найновіші досягнення педагогічної теорії та практики у процесі творчої самореалізації, побудові особистого діалогу з учнями.