АНАЛІЗ МЕТОДИЧНИХ ПРИЙОМІВ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ КОМБІНАТОРНИХ ЗАДАЧ У 5-9 КЛАСАХ

  Ганна Мартинюк (Переяслав-Хмельницький, Україна) |    Скачать статью

Комбінаторика – це розділ математики, в якому вивчаються операції над скінченними множинами та задачі, пов’язані з цими операціями. З комбінаторними задачами доводиться мати справу фізикам, хімікам, біологам, лінгвістам, шифрувальникам. Комбінаторні методи лежать в основі розв’язування багатьох задач теорії ймовірностей та її застосувань.