ТВОРЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ СТУДЕНТА ТА ПЕДАГОГІЧНА ТВОРЧІСТЬ ЯК УМОВИ ОПТИМІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

  Тетяна Войцехівська, Любов Саманів, Олександра Царева (Івано-Франківськ, Україна) |    Скачать статью

Останнім часом методика викладання у вищих навчальних закладах зазнала змін в плані організації процесу та вибору методів навчання, їх структурі та змісті, особистісно-орієнтованому підході та психологізації вибору самих методів і форм навчання. Орієнтування українських університетів на європейські стандарти вимагає, крім всього іншого, розвитку творчого потенціалу студента в процесі викладання технічних дисциплін для формування здатності самостійного та креативного пошуку розв’язання поставлених завдань.