SUV HAVZALARIGA TASHLANADIGAN OQOVA SUVLAR VA ULARNING ASOSIY TENGLAMALARI

  Фаррух Мурадов, Хуршид Дусанов (TATU, Samarqand filiali) |    Скачать статью

Tabiatdagi suvga faqat suv resurslari emas, balki butun jonli mavjudot, jumladan inson uchun ham ozuqa manbai va yashash muhiti deb qarash lozim. Suvsiz hayot taraqqiyotini va tirik organizmlarning qayta tiklanishini tasavvur qilib bo’lmaydi[1]. Suv resurslaridan oqilona foydalanish va ularni asrash ekologik izlanishlarni olib borishni talab etadi.