OQOVA SUVLAR TARKIBIDAGI IFLOSLANTIRUVCHI MODDALAR MIQDORINI ME’YORLASH

  Азиз Каюмов (Самарқанд, TATU Samarqand filiali) |    Скачать статью

Oqova suvlar tarkibidagi IM miqdorini aniqlash mavjud hududda yoki daryo basseynida sanoat korxonalari tizimini joylashtirish, suvdan foydalanishning oqilona uslublarini ishlab chiqish va shu hududda ekologik barqaror holatni saqlab qolish uchun kerakdir[1].