YSHLARNI MILLIY QADRIYATLAR RUHIDA TARBIYALASHDA SHARQ MUTAFAKKIRLARI MEROSIDAN FOYDALANISH (КHК O’QUVCHILARNI MISOLIDA)

  T. Eshquvvatov, G. Xalboeva (Samarqand,O’zbekiston) |    Скачать статью

Kasb hунар o’quvchilariga ta’lim-tarbiya berishda, ajdodlar merosidan foydalanish, buyuk allomalar timsolini yoritish, ularda shu allomalarning, shu xalqning avlodi ekanligidan faxrlanish, shu Vatanni sevish, uni asrab-avaylash va mustahkamlashda, shu buyuk zot, ulug’ xalqqa nisbatan munosib farzand bo’lish, ularning davomchisi ekanligini ongida shakllantirmoq kerak. Bu maqsadlarni amalga oshirish, ularni hayotga kengroq joriy etishda sinfdan tashqari tarbiyaviy ishlarda, ommaviy mashg’ulotlarda, suhbatlarda, tarixiy kechalarda, tadbirlarida, bayramlarda, milliy an’analarga bag’ishlangan tadbirlarda o’quvchilar ongida shu fazilatlarni tarkib topishida alohida e’tibor berilishi maqsadga muvofiqdir.