НЕОЛОГІЗМИ В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ (НА ПРИКЛАДІ МАТЕРІАЛІВ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ ТЕМАТИКИ)

  Наталія Рожнів, Надія Савчин (Івано-Франківськ, Україна) |    Скачать статью

Постановка проблеми:Знаходячись в постійному русі, мова розвивається та вдосконалюється. Збагачення словника – це один з найважливіших чинників розвитку мови, свідоцтво її динамічного характеру. В англійській мові в середньому за рік з’являється 800 нових слів – більше, ніж у будь якій іншій мові світу. У зв’язку з цим перед мовознавцями постає завдання не лише фіксувати нові слова, але й досліджувати їх якості, специфіку творення і функціонування. З розвитком техніки українська та англійська неологічні бази є не є достатньо розроблені. Для перекладачів особливо важливо вміти правильно прекладати неологізми та передавати їхнє значення. Зважаючи на ці фактори, а також активний і надшвидкий темп збагачення англійської мови неологізмами, дослідження їх функціонування є актуальним і своєчасним на сьогодні.