YOZUV NUTQ FAOLIYATINING TURI VA MALAKA SIFATIDA

  Muyba Raximova (Karshi, Uzbekistan) |    Скачать статью

Makatabda o’rganiladigan chet tildagi nutq faoliyati turlari (gapirish, tinglab, tushunish, o’qish)dan yozuvning farqi, uning til o’rganishda tutgan mavqei bo’lib, u o’qitish maqsadi maqomiga ega emas balki ta’lim vositasidir. Avvalo “yozmoq”dan olingan “yozuv”, “yozma” atamalari izoh talab qiladi. Ikkinchi toifada “yozma nutq”, “yozma muloqot”, “yozish texnikasi”, “yozma mashq”, “yozma sih”, “yozuv ko’nikmasi/ malakasi” va yunoncha “diktant” arabchadan kirgan “bayyon”, “insho” singari atamalar uchraydi. Uchinchi masala “harf” bilan bog’liq atamalarni aks ettiradi. Yozma nutqda qo’llanadigan lisoniy vositalarni, birinchidan grafemalar va yozma shakldagi leksik va grammatik birliklar tashkil etsa, ikkinchidan ularning qo’llanishi (yozilishi) yozma nutqning yozish texnikasi sanaladi.