КИЧИК МАКТАБ ЁШИДАГИ ЎҚУВЧИЛАРИДА ИДРОК ЖАРАЁНИНИ РИВОЖЛАНГАНЛИГИНИ ЎЗИГА ХОСЛИГИ

  Х.Ж. Сатарова, М.А. Жўраева (Тошкент, Ўзбекистон) |    Скачать статью

Кичик мактаб ёшидаги ўқувчиларнинг идроки боланинг ҳарактлари амалий фаолиятлари биан маҳкам боғлиқ блади. Предметни идрок қилиш унинг билан нимадир қилиш, уни ушлаб кўриш демакдир. Дарҳақиқат асосан кичик мактаб ёшидаги ўқувчининг эҳтиёжларига мос келадиган боланинг ҳаётига, фаолиятига бевосита қўшиладиган ўқитувчи томонидан махсус кўрсатиладиган нарса идрок қилинади. Психик ривожланишнинг мазкур даражасидаги идрок ҳали ўзининг махсус билиш мақсадларига эга бўлган тўла равишдаги алоҳида махсус фаолияти бўла олмайди.