MEHRIBONLIK UYLARI TARBIYALANUVCHILARINING O’ZIGA-O’ZI BAHO BERISHI VA ULARDA SUB’EKT- SUB’EKT » MUNOSABATINI QAROR TOPTIRISHNING PSIXOLOGIK ASOSLARI

  Аҳрорбек Ғаниев (Наманган, Узбекистан) |    Скачать статью

O'zbekistonimizning kelajagi bo'lmish yosh avlodni jismoniy sog'lom, aqliy yetuk, axloqiy pok, ma'naviy boy, insofli diyonatli bo'lishini ta'minlash g'oyat murakkab va ma'suliyatli ish. Buning uchun sog'lom oilaviy hayot to'g'ri tarbiya mezoni zarurdir. Kishilik jamiyatini paydo bo'lgan bola tarbiyasi muqaddas hisoblanadi. Xalqimiz farzand ko'rishni ota-ona uchun baxt, biroq uning taqdiri va kelajagiga befarq bo'lish katta gunoh deb biladi.