ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ

  Степан Лабудько (Суми, Україна) |    Скачать статью

Постановка проблеми. Зростаючий обсяг нових знань, поява новітніх інформаційних технологій та засобів комунікації потребують широкого впровадження дистанційних технологій навчання у систему традиційної освіти. Технології дистанційного навчання сприяють підвищенню ефективності навчання учнів та організації навчально-виховного процесу. Тому особливої актуальності набувають дослідження, спрямовані на вивчення ефективності нових форм, методів, технологій та методик дистанційного навчання.