ПОНЯТТЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ ТА ЇЇ ОЗНАКИ

  Марина Чеснова (Харків, Україна) |    Скачать статью

Як слушно зазначалось у науковій літературі, життя сучасного суспільства неможливе без об’єднання людей у групи,союзи різного виду, без з’єднання їхніх особливих зусиль і капіталів для досягнення певної мети. Основною правовою формою колективної участі фізичних осіб у цивільному обігу є юридична особа. Поява юридичної особи в найзагальнішому вигляді обумовлена тими ж причинами, що й виникнення та еволюція права – ускладнення соціальної організації суспільства, розвитком економічних відносин і суспільної свідомості. Незважаючи на те,що юридичні особи, їхня природа, історія виникнення, організаційно-правові форми та їх розвиток ставили предметом багатьох досліджень, що виконувались за різних часів, наукові дискусії щодо різних аспектів створення, функціонування, припинення юридичної особи тривають до цього часу. Багато питань ставить судова практика розгляду господарських та цивільних спорів, особливо в зв’язку з припиненням діяльності юридичної особи. Проте, вирішення більшості практичних питань залежить від того, що буде визначатися юридичної особою та які вона має ознаки.