ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПІДТРИМКИ ІНВАЛІДІВ ДЕРЖАВНИМИ ОРГАНАМИ В ПРАЦЕВЛАШТУВАННІ

  Олена Ужва, Богдан Черепаха (Харків, Україна) |    Скачать статью

Трудова діяльність відіграє одну з ключових ролей у процесі соціалізації та самореалізації будь-якої людини. Не є виключенням особи з інвалідністю, для яких зайнятість є стимулом до життя, способом самоствердження, вона дає можливість людям з відповідними вадами здоров’я відчути власну необхідність як зі сторони членів родини, так і зі сторони членів суспільства у цілому, подолати наслідки інвалідності, поліпшити матеріальне становище тощо. Із огляду на викладене, вбачається крайня необхідність виявлення проблем у реалізації особами з інвалідністю права на працю, і, відповідно, віднайдення шляхів їх вирішення, що і є метою даної статті.