ГЛОБАЛЬНА МЕРЕЖА ІНТЕРНЕТ, ЯК ОДИН ІЗ ОБ’ЄКТІВ АВТОРСЬКОГО ПРАВА

  Марина Бандуровська (Харків,Україна) |    Скачать статью

Актуальність теми дослідження обумовлена зростаючим значенням і статусом інтелектуальної власності в інформаційну еру. В кінці ХХ- початку ХХІ століття відбувся перехід від моделі поширення інформації що існувала раніше, заснованої на речовому відтворенні копії, типовим зразком якої є друкарство, до нової моделі, заснованої на файлообміні за допомогою мережі Інтернет. Стрімкий розвиток телекомунікаційних технологій, що носить глобальний характер, привело до зміни суспільних стереотипів передачі інформації. Сьогодні нормою є ситуація, при якій копіюється не реальні речі, а набір байтів на жорсткому диску комп'ютера. Це позначається на всіх сферах життя інформаційного суспільства, адже субстратні характеристики електронних носіїв допускають копіювання файлів без особливих витрат, на відміну від попередніх механізмів поширення інформації. Разом з тим закони про інтелектуальну власність не враховують цю обставину, все так же ґрунтуючись на концептуальної моделі, яка склалася в ХVIII столітті, лише в малому ступені відповідаючи змінилися реаліями. Це призводить до великої кількості проблем, що виникають при спробі захистити інтелектуальну власність в умовах інформаційного суспільства. Актуалізація проблеми інтелектуальної власності та її захисту обумовлена також тим, що значення прав на інтелектуальні продукти у внутрішньому і міжнародному соціально-економічному і культурній взаємодії має явну тенденцію до збільшення.