ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДРАХУНКУ ЗАПАСІВ НАФТИ

  Оксана Притула, Христина Сітко (Івано-Франківськ, Україна) |    Скачать статью

Для позначення ступеня впевненості про наявність у надрах певної території нафти і газу та їх величин, що встановлені за даними геологорозвідувальних робіт або в процесі розробки, використовують такі поняття, як «ресурси» і «запаси». Ресурси – це очікувана кількість нафти, газу і конденсату у ще не виявлених родовищах досліджуваного геологічного об’єкта.