Визначення ТОЧНоСТі ПІД РАХУНКУ ЗАПАСІВ на різних стадіях геологічного вивчення родовища

  Ірина Михайлів, Анна Мазур, Юрій Коник (Івано-Франківськ, Україна) |    Скачать статью

Підрахунок запасів нафти і газу, як складовий елемент геолого-економічної оцінки, є завершальною стадією геологічного вивчення надр на будь-якому етапі геологорозвідувальних робіт. Його метою є визначення кількості нафти і газу придатних для промислового освоєння, що, в свою чергу, є основою для подальшого економічного розвитку держави. Тому питання визначення точності і достовірності підрахунку запасів на сьогодні є дуже актуальним.