ПРОБЛЕМА РОЗМЕЖУВАННЯ ОБРАЗНОГО ПОРІВНЯННЯ І МЕТАФОРИ ТА ЇХ ПЕРЕКЛАД

  Сергій Колонюк ( Вінниця, Україна) |    Скачать статью

Порівняння являє собою складне багатоаспектне і багаторівневе явище. Йдеться про розуміння терміна порівняльна конструкція, а це вимагає попереднього встановлення меж між порівнянням та метафорою, опису специфіки порівняння. Структурно-семантичний напрям, в руслі якого велося дослідження, характеризується увагою до всіх аспектів мови, що дає можливість визначити комплекс диференціальних ознак досліджуваного об'єкта.