ДИТЯЧА ПРОСТИТУЦІЯ, ЯК ОСОБЛИВИЙ ВИД ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ

  Інна Мерненко, Юлія Вандишева (Миколаїв, Україна) |    Скачать статью

Постановка проблеми. Проблема девіантності та одного із її видів - проституції із залученням малолітніх осіб є актуальною та нагальною для українського суспільства, а тому сім'я, держава і школа повинні зосередити максимум зусиль щодо профілактики і подолання даного виду асоціальної поведінки. На сьогоднішній день, охорона життя і здоров’я неповнолітніх становить підвищений інтерес суспільства, оскільки у своїй сутності стосується проблеми інтеграції України у Європейський союз, та «виживання» у нових умовах, забезпечення генофонду, виховання нового здорового покоління. Україна, згідно з її Конституцією є демократичною, соціальною, правовою державою (ст. 1 КУ) [7], а тому захист прав і законних інтересів людини і громадянина є її першочерговим пріоритетом. У соціальній державі, людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються найвищою соціальною цінністю (ст. 3 Конституції України), держава зобов’язалася всіма доступними засобами та можливостями захищати особу, особливо дитину, оскільки вона є більш вразливою та потребує щільного захисту та підтримки [7]. Ст.