ДО ПРОБЛЕМИ САМОВИХОВАНННЯ СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ У ВНЗ

  Наталія Гриньова (Умань, Україна) |    Скачать статью

Професійна підготовка висококваліфікованих фахівців неможлива без самовиховання особистості як майбутнього професіонала. Процес самовиховання особи триває протягом усього її життя, й пов’язаний з базовою потребою в самовдосконаленні. Вирішення проблеми самовиховання повинно включати в себе формування готовності до самовиховання, самовдосконалення що відбувається в процесі професійної освіти студентів. Період навчання у ВНЗ є важливим етапом становлення людини не тільки як професіонала, а й особистості, яка володіє необхідними якостями для здійснення професійної діяльності.