АКТУАЛЬНІСТЬ І ПРОБЛЕМНІСТЬ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

  Леся Польова (Івано-Франківськ, Україна) |    Скачать статью

Вступ. Розвиток інформаційних технологій і способів спілкування спричиняють в сучасному світі глибокі перетворення. Дані зміни пов'язані з підходом до життя, освіти, а також з навчальним процесом. Традиційні форми, методи і засоби навчання не можуть в повному обсязі задовольнити потреб в освітніх послугах. Це все призводить до використання сучасних моделей освіти, а саме дистанційної форми навчання.