ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ ПРИРОДОЗНАВСТВА В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ

  Ольга Перкова (Бердянськ, Україна) |    Скачать статью

Актуальність роботи. Останнім часом зростає роль природничих наук. Сьогодні перед початковою школою стоїть завдання не лише домогтися, щоб діти засвоїли природничі знання, а й могли вільно оперувати ними, застосовувати ці знання для вирішення навчальних та життєвих проблем, для розширення та поглиблення свого пізнавального досвіду. Тому формування нових підходів до викладання природознавства має величезне значення. Як свідчить аналіз наукових джерел, в історичному аспекті питанням організації екскурсій та практичних занять приділяли велику увагу такі вчені, як Б.Райков, В.Половцев, І.Полянський К.Ягодовський, Л.Никонов, та ін.; організація та проведенням фенологічних спостережень – Б.Райков Д.Кайгородов, І.Полянський, М.Смирнов, та ін. [5, с. 63].