МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ЗМІСТУ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

  Неля Михєєва (Бердянськ, Україна) |    Скачать статью

Перш ніж говорити про методичні основи змісту навчання варто розглянути поняття методології науки. Методологія науки (відгрец. Methodos – принципи, форми: методи наукового пізнання) – вчення про принципи та методи, які використовуються в науці для дослідження того чи іншого об’єкту та предмету наукового вивчення. З появою в Україні акмеологічних шкіл виникає необхідність у формуванні нового типу педагога, який покликаний бути фахівцем з розвитку дитини засобами предметного навчання, корекційно – розвиваючих технологій та технологій розвитку обдарованості й творчості. Він повинен знати і вміло використовувати акмеологічні закономірності досягнення вершин не лише у розвитку підростаючої людини з позицій цілісності її внутрішнього світу, а й акмеологічні технології саморозвитку на шляху професійного самовдосконалення [1, с. 1 – 4].