СУЧАСНІ МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ НА УРОКАХ ПРИРОДОЗНАВСТВА

  Ганна Лівик (Бердянськ, Україна) |    Скачать статью

Ефективність навчання в сучасній школі залежить від уміння вчителя обрати метод чи прийом навчання у конкретних умовах для кожного уроку. Слово "метод" походить від грецького слова methodos − шлях до мети, спосіб пізнання явиш природи і суспільства. Існує дві ознаки методу взагалі: 1) бути відображенням цілеспрямованої діяльності; 2) бути відображенням відрегульованої за певним принципом діяльності, яка являє собою систему прийомів або способів. Зазначене дозволяє розглядати методи як певні способи цілеспрямованої діяльності під час навчання. Методи навчання поділяють на загальні та спеціальні. Під загальними у сучасній педагогіці прийнято розуміти методи, що застосовуються у школі при вивченні різних навчальних предметів. Спеціальними вважають такі, що застосовуються при вивченні окремих дисциплін.