ІНФОРМАЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ АБІТУРІЄНТА

  Євген Литвиненко, Олена Мерлак (Харків, Україна) |    Скачать статью

Освіта сприяє соціальному і культурному розвитку особистості, виступає у якості розумного способу розподілення людей у суспільстві. Право людини на освіту одне з основних прав людини, закріплене як на міжнародному рівні, так і Конституціями різних країн. Закон України «Про освіту» проголошує «Громадяни України мають право на безкоштовну освіту в усіх державних навчальних закладах незалежно від статі, раси, національності, соціального і майнового стану, роду та характеру занять, світоглядних переконань, належності до партій, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця проживання та інших обставин» [1].