ПІДГОТОВКА КВАЛІФІКОВАНИХ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ

  Анастасія Кухарська (Бердянськ, Україна) |    Скачать статью

Створення та становлення молодої європейської держави – незалежної України, припали на переломний етап розвитку сучасної цивілізації – перехід до інформаційного суспільства як нової суспільно-економічної формації. Проблема професійного становлення і компетентності фахівця широко обговорюється у науково-професійній літературі. Методологічні й теоретичні аспекти розвитку професійної компетентності розглянуті в роботах В.Докучаевої, Е. Зєєра, Н. Краснової, Н. Лавріної, А. Маркової, Д. Разіної, С. Харченко та інших авторів. Формуванню професійної компетентності соціального працівника присвячені дослідження вітчизняних і зарубіжних учених, зокрема, В. Бончарової, О. Карпенко, А. Ляшенка, І. Миговича, Г. Попович, В Сидорова, Є Холостової та інших.