РЕАЛІЗАЦІЯ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ'ЯЗКІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИКИ ТА ІНФОРМАТИКИ У ВНЗ

  Володимир Костенчук, Олег Бляшук (Київ, Україна) |    Скачать статью

Логікою навчання у ВНЗ зумовлений взаємозв’язок у вивченні навчальних дисциплін. Це природний процес, оскільки всі предметні знання колись мали єдине джерело. Реалізація міжпредметних зв’язків у навчанні дає можливість сформувати у студента цілісну картину світосприйняття, стимулювати аналітико-синтетичну діяльність студентів, а також формувати вміння аналізувати і порівнювати складні процеси чи явища об’єктивної дійсності. Крім того, міжпредметні зв'язки, які ґрунтуються на змісті фактичного матеріалу, є елементом конкретно методологічних знань студента. У той же час не менш важливо трактувати міжпредметні звязки як зв’язки, що стосуються методів пізнання. І. Лернер [3] відмічав, що загальнометодологічні знання відносяться до міжпредметних знань. А тому оволодіння загальнометодологічними знаннями сприяє реалізації міжпредметних зв’язків.